Gym Glamour
Elfelejtette a jelszavát?
Szabályzat

 

§1 Definíciók

A szabályzatban használt fogalmak jelentése

 1. Adatkezelő – a Vásárlók személyes adatainak a kezelője, azaz az Értékesítő.
 2. Postai cím - vezetéknév és utónév vagy az intézmény neve, elhelyezkedés a helységen belül (utcákra felosztott helység esetén: utca, házszám, lakás vagy helyiség száma; utcákra fel nem osztott helység esetén: helységnév és helyrajzi szám), irányítószám és helység.
 3. Reklamációs cím és visszáru küldési címe:
  CzechLogistic – Gym Glamour
  Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPO)
  9012 Györ
 4. Szállítási díjjegyzék – megtalálható az alábbi címengymglamour.com/strona/dostawa Az elérhető szállítási módok és díjak összesítése.
 5. Szállítás – szállítási szolgáltatás a szállító és a díj megjelölésével, az alábbi címen található árjegyzék szerint: gymglamour.com/strona/dostawa
 6. Vásárlási bizonylat – az árukat és szolgáltatásokat terhelő adóról szóló 2004. március 11-i törvény (és későbbi módosításai) és egyéb vonatkozó jogszabályok értelmében kiállított áfás számla, nyugta vagy blokk.
 7. Terméklap – a webáruház egy aloldala, amely egy adott termékre vonatkozóan tartalmaz információt.
 8. Polgári törvénykönyv – a polgári törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvény (és későbbi módosításai).
 9. Fogyasztó – természetes személynek minősülő Vásárló, aki a webáruházon keresztül gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó vásárlást végez.
 10. Kosár – a webáruházban kínált termékekből a Vásárló választása alapján alapján összeállított terméklista.
 11. Vásárló – a webáruház funkcióit használó, például a webáruházon keresztül vásárló személy.
 12. Termék átvételi helye – A Vásárló által a megrendelésben megjelölt szállítási cím vagy átvételi pont.
 13. Termékátadás időpontja – az az időpont, amikor Vásárló vagy az átvételre általa kijelölt - a fuvarozótól különböző - harmadik személy birtokba veszi a terméket.
 14. Fizetés – a szerződés tárgyának és a szállításnak a megfizetése.
 15. Fogyasztói jog – a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény.
 16. Termék – Értékesítő által a webáruházon keresztül megvételre kínált áru.
 17. Szabályzat – a webáruház jelen szabályzata.
 18. GDPR – Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-i rendelete a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. (HL L 119 2016.5.4., 1. o).
 19. Webáruház – az Értékesítő által az alábbi címen működtetett webáruház: www.gymglamour.hu.
 20. Értékesítő:
  "Gym Glamour Sp. z o. o" cég formájában gazdasági tevékenységet végez, cím: Al Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, NIP (adószám): 7011158464, REGON (cégjegyzékszám): a lengyel cégjegyzékbe 52599176 számon bejegyezve, BANKSZÁMLASZÁM:  85 11402004 0000370274722957, kézbesítési cím: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa, e-mail: info@gymglamour.com
 21. Szerződés – a termék értékesítésére az Értékesítő és a Vásárló között a webáruházon keresztül megkötött értékesítési szerződés.
 22. Megrendelés – a Vásárló által a webáruházon keresztül leadott szándéknyilatkozat, amely egyértelműen meghatározza: a termékek típusát és mennyiségét; a szállítási módot; a termék átvételi helyét, a Vásárló adatait, és amely közvetlenül az Értékesítő és a Vásárló közötti szerződés megkötésére irányul.

§2 Általános feltételek

 1. A szerződés lengyel nyelven, a lengyel jogszabályoknak és a jelen szabályzatnak megfelelően köttetett meg.
 2. Értékesítő a webáruházon keresztül megvásárolt termékek kézbesítését kizárólag Magyarország területén vállalja.
 3. Értékesítő köteles hibátlan terméket kézbesíteni.
 4. Az Értékesítő által megadott valamennyi ár bruttó ár (tartalmazza az áfát), és magyar forintban van meghatározva. A termékek ára nem tartalmazza a szállítási díjat, ezt a szállítási árjegyzék határozza meg.
 5. A szerződés minden lényeges rendelkezésének jóváhagyása, közzététele és rögzítése az információk elérhetőségének a biztosítása céljából a jövőben az alábbi formában történik:
  1. megrendelés visszaigazolása: e-mail küldése a megadott címre, megrendelések, pro forma számlák, információk a szerződéstől való elállás jogáról, jelen szabályzat pdf verzióban, a szerződéstől való elállási formanyomtatvány pdf verzióban, linkek a szabályzat és a szerződéstől való elállási formanyomtatvány önálló letöltéséhez;
  2. csatolmány a teljesített megrendeléshez, a termék kijelölt átvételi helyére küldve, kinyomtatott anyagok: vásárlási bizonylat, tájékoztatás a szerződéstől való elállás jogáról, jelen szabályzat, a szerződéstől való elállási formanyomtatvány.
 6. Értékesítő tájékoztat a tudomására jutott, a webáruházban elérhető termékekre vonatkozó, harmadik fél által nyújtott garanciákról.
 7. Értékesítő nem számít fel semminemű díjazást a vele telekommunikációs eszközök segítségével folytatott kommunikációért, Vásárló pedig fedezi annak költségét a harmadik féllel megkötött telekommunikációs szolgáltatási szerződésében meghatározott mértékben.
 8. Értékesítő biztosítja az internetet használó Vásárló számára a webáruház megfelelő működését a következő böngészőkben (műszaki követelmények): IE 7 vagy újabb verzió, FireFox 3 vagy újabb verzió, Opera 9 vagy újabb verzió, Chrome 10 vagy újabb verzió, Safari a legújabb telepített JAVA és FLASH verziókkal, 1024 pixelnél magasabb vízszintes felbontású képernyőkön. Harmadik cégek olyan szoftvereinek a felhasználása, amelyek befolyásolják a böngészők működését és funkcionalitását: Az Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari befolyásolhatják a webáruház megfelelő megjelenését, ezért a gymglamour.com webáruház teljes funkcionalitásának eléréséhez ki kell őket kapcsolni.
 9. Vásárló élhet azzal az opcióval, hogy adatait a webáruház elmenti a következő megrendelés leadási folyamatának megkönnyítése céljából.   Ehhez Vásárlónak meg kell adnia bejelentkezési nevét és jelszavát, amelyekkel hozzáfér fiókjához. A bejelentkezési név és a jelszó egy, a Vásárló által megállapított karaktersorozat, és az ő kötelessége azok titkosságának a megőrzése és védelme illetéktelen hozzáféréssel szemben. Vásárlónak lehetősége van rá, hogy bármikor betekintsen adataiba, azokat módosítsa, frissítse, továbbá megszüntesse fiókját a webáruházban. Vásárlónak joga fiókját bármikor indokolás nélkül törölni az ügyfélpanelen keresztül. A fiók törlésekor a vásárló fiókon belüli aktivitására vonatkozóan elmentett minden információ törlődik.
 10. Vásárló köteles:
  1. tartózkodni a jogszabályok által tiltott tartalmak, pl. erőszakot, rágalmakat propagáló vagy harmadik személyek személyi és egyéb jogait sértő tartalmak  elhelyezésétől és továbbításától.
  2. a webáruházat úgy használni, hogy ne zavarja meg annak működését, különösen meghatározott szoftver vagy berendezés használata révén,
  3. tartózkodni olyan cselekedetektől, mint például a webáruház keretei között meg nem rendelt kereskedelmi információk (spam) elhelyezése,
  4. a webáruházat úgy használni, hogy azáltal más Vásárlónak vagy az Értékesítőnek ne okozzon nehézséget,
  5. a webáruház keretei között elhelyezett tartalmakat egyedül személyes célra felhasználni,
  6. a webáruházat a Magyarország területén érvényes jogszabályok, a szabályzat rendelkezései és az általános etikai szabályok szerint használni.

§3 Szerződés megkötése és teljesítése

 1. Megrendeléseket napi 24 órában lehet leadni.
 2. Megrendelés leadásához Vásárlónak minimum az alábbi műveleteket el kell végeznie, ezek egy része több alkalommal is megismételhető:
  1. termék behelyezése a kosárba;
  2. szállítási mód kiválasztása;
  3. fizetési mód kiválasztása;
  4. termékátvétel pontjának a kiválasztása;
  5. megrendelés leadása a webáruházban a „Megrendelem és fizetek” gomb használatával.
 3. A szerződéskötés a Vásárlóval akkor következik be, amikor Értékesítő jóváhagyja a megrendelést a szabályzat 2.§ 5. bek. 1. pontja szerint.
 4. A Fogyasztó utánvéttel fizetendő megrendelésének a teljesítése haladéktalanul megtörténik, az átutalással vagy elektronikus fizetési rendszer közvetítésével kifizetett megrendelésé pedig akkor, amikor a befizetés jóváírása az Értékesítő számláján megtörténik, a megrendelés feladásától számított legfeljebb 30 napon belül – kivéve, ha Fogyasztó önhibáján kívül nem tudta azt teljesíteni, és erről értesítette az Értékesítőt.
 5. A Vásárló utánvéttel fizetendő megrendelésének a teljesítése a szerződés megkötése után haladéktalanul megkezdődik, az átutalással vagy elektronikus fizetési rendszer közvetítésével fizetendő megrendelésé pedig a szerződés megkötése után akkor, amikor a Vásárló befizetése az Értékesítő számláján jóváírásra kerül.
 6. A Vásárló által leadott megrendelés teljesítésének a megkezdése függhet a megrendelés teljes vagy részleges megfizetésétől, vagy attól, hogy sikerül-e legalább a megrendelés értékét kitevő kereskedelmi hitelkeretet szereznie, vagy Értékesítő beleegyezik-e a megrendelés utánvéttel való elküldésébe.
 7. A megvásárolt termék küldése a terméklapon megadott időpontban történik, sok terméket tartalmazó megrendelések esetén pedig a terméklapokon szereplő legkésőbbi időpontban. A határidő számítása a megrendelés teljesítésének megkezdésével indul.
 8. A megvásárolt termék elküldése a Vásárló által kiválasztott értékesítési bizonylattal együtt, az általa megjelölt szállítási módon a megrendelésben megadott átvételi pontra történik a 2.§ 5. bek. 2. pontban említett mellékletek csatolásával.
 9. Értékesítő követelheti Vásárlótól a Vásárló által az átvételi ponton a megadott határidőig át nem vett termék visszaküldéséből felmerülő szállítási díjat.

§4 Jog a szerződéstől való elállásra

   1. A Fogyasztónak a fogyasztói jogok 27. cikke alapján joga van a távolból megkötött szerződéstől indoklás nélkül és díjmentesen elállni, kivételt képeznek a fenti törvény 33. és 34. cikkében meghatározott költségek (lenti 7-9. bekezdések).
   2. A távolból megkötött szerződéstől való elállás határideje a termék átadásának pillanatától számított 14 nap; ha a szerződés több, külön kiszállított termékre terjed ki, akkor az utolsó termék átadásának a pillanatától kell számítani.  A szerződéstől való elállás határidejének betartásához mindössze a nyilatkozat határidő előtti visszaküldése szükséges.
   3. A szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat benyújtható azon a nyomtatványon, amelynek formanyomtatványa a fogyasztói jogról szóló törvény 2. sz. mellékletében található (elérhető az alábbi címen: /userdata/public/upload/formularz-zwrotu-towaru-1.pdf) vagy egyéb, a fenti törvénynek megfelelő formában.
   4. Értékesítő haladéktalanul visszaigazolja (a szerződéskötésnél vagy a benyújtott nyilatkozatban megadott címre küldött) e-mailben, hogy megkapta a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot.
   5. A szerződéstől való elállás esetén az meg nem köttetettnek minősül.
   6. Fogyasztó köteles haladéktalanul – de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül – visszaküldeni a terméket az Értékesítőnek. A határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a termék visszaküldése annak lejárta előtt megtörténik.
   7. Fogyasztó viseli a szerződéstől való elállással érintett termék visszaküldésének közvetlen költségeit, amennyiben az jellegénél fogva nem küldhető vissza hagyományos postai úton.
   8. Fogyasztó felel a szerződéstől való elállás miatt visszaküldött termék értékcsökkenéséért, amennyiben az a termék jellegének, jellemzőinek és működésének a megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatból ered.
   9. Értékesítő haladéktalanul - de legkésőbb a Fogyasztó elállásáról szóló nyilatkozatának átvételétől számított 14 napon belül visszajuttatja Fogyasztónak az összes általa befizetett összeget, a termék szállítási díjával együtt, ha pedig Fogyasztó nem az Értékesítő által ajánlott hagyományos, legolcsóbb szállítási módot választotta, akkor Értékesítő a fogyasztói jogokról szóló törvény 33. cikke értelmében nem téríti meg Fogyasztó további költségeit.
   10. Értékesítő ugyanolyan fizetési mód alkalmazsával téríti vissza a befizetett összeget, mint amelyet Fogyasztó használt, kivéve, ha Fogyasztó egyértelműen hozzájárult más fizetési módhoz, amely számára nem jár semmilyen költséggel.
   11. Értékesítő visszatarthatja a Fogyasztótól kapott befizetés visszatérítését mindaddig, amíg vissza nem kapja a terméket vagy a Fogyasztótól meg nem kapja a visszaküldést igazoló bizonylatot, attól függően, melyik történik korábban.
   12. A Fogyasztót a fogyasztói jogról szóló törvény 38. cikke értelmében nem illeti meg elállási jog az olyan szerződés esetén:
    1. amely szolgáltatás nyújtásáról szól, amennyiben Értékesítő hiánytalanul teljesítette a szolgáltatást Fogyasztó egyértelmű hozzájárásával, miután Fogyasztót tájékoztatta, hogy a szolgáltatás Értékesítő általi teljesítése után Fogyasztó elveszíti a szerződéstől való elállás jogát;
    2. amelyben az ár vagy a díjazás pénzpiacok olyan ingadozásaitól függ, amelyeket az Értékesítő nem kontrollál, és amelyek felléphetnek a szerződéstől való visszalépés határidejének lejárta előtt;
    3. amelynek tárgya egy nem előregyártott termék, hanem a fogyasztó specifikációja szerint elkészített vagy az ő egyedi igényeire tervezett termék;
    4. amelynek tárgya egy gyorsan romló vagy rövid lejáratú termék;
    5. amelynek tárgya lezárt csomagolásban szállított termék, amely felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, amennyiben a csomagolás kézbesítés után fel lett bontva;
    6. amelynek tárgya olyan termék, amely kézbesítés után jellegéből adódóan más termék elválaszthatatlan részét képezi.
    1. A szabályzat jelen 4.§-ban foglalt, Fogyasztóra vonatkozó előírásai olyan természetes személyre vonatkoznak, aki a szerződést közvetlenül a saját gazdasági tevékenységével kapcsolatosan köti, amenyiben
     a szerződés tartalmából az következik, hogy a szerződés az adott személy számára a cégjegyzék központi nyilvántartása értelmében nem szakmai jellegű, különösen
     az általa végzett gazdasági tevékenység tárgya tekintetében.

§5 Szavatosság és reklamációs eljárás

    1. Értékesítő a Polgári törvénykönyv 558. cikk 1.§ értelmében teljes mértékben kizárja felelősségét Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetén fizikai és jogi hibák (szavatosság) címén. Kétségek elkerülése céljából a felelősség teljes kizárása fizikai és jogi hibák címén (szavatosság) olyan Vásárlóra is vonatkozik, aki természetes személyként közvetlenül a gazdasági tevékenységével kapcsolatos szerződést köt, amennyiben a szerződés tartalmából az következik, hogy a szerződés a cégjegyzék központi nyilvántartása értelmében nem szakmai jellegű az adott személy számára, különös tekintettel az általa folytatott gazdasági tevékenységre.
    2. A webáruházban feladott megrendelésekkel kapcsolatos reklamációkat a szabályzat 1.§ 3. pontban megadott reklamációs címre vagy az info@gymglamour.com e-mail címre kell beküldeni.
    3. A reklamációs bejelentésnek elsősorban a következőket kell tartalmaznia: a Vásárló nevét, e-mail címét és levelezési címét, megrendelés dátumát és számát, a reklamált termék vásárlási bizonylatát és a reklamáció okát.
    4. Értékesítő a bejelentés kézbesítésétől számított 7 napon belül kivizsgálja a reklamációt a szabályzat 5.§ 2. pontban meghatározott módon. Értékesítő a reklamáció kivizsgálásáról hozott döntéséről 7 napon belül értesíti a bejelentőt azon a kommunikációs csatornán, amelyen a bejelentés történt, a bejelentésben megadott címen.
    A reklamáció bejelentésének és kivizsgálásának a szabályzatban meghatározott szabályai semmilyen értelemben nem korlátozzák a bejelentő ahhoz való jogát, hogy követelésével az illetékes bírósághoz forduljon.

§6 Személyes adatok

    1. Adatkezelő a vásárlók által a webáruházban – például regisztráció és fiókkezelés során, megrendelés webáruházi regisztráció nélküli feladásakor, a webáruház használata során, pl. a webáruházban végzett vásárlások során – megadott személyes adatokat kezeli.
    2. Vásárló önkéntesen adja meg személyes adatait, de ez nélkülözhetetlen olyan vásárlásokhoz és az Adatkezelő által elektronikus úton nyújtott olyan szolgáltatások igénybevételéhez, amelyekhez személyes adatok megadására van szükség.
    3. Adatkezelő adatkezelésének a célja az, hogy lehetővé tegye a vásárló számára a webáruház használatát, elektronikus úton nyújtson szolgáltatásokat, szerződéseket kössön a vásárlóval az általa a webáruházban megrendelt termékek értékesítésére vonatkozóan, továbbá a szerződések megfelelő teljesítse és elszámolása, az Adatkezelőt terhelő törvényi kötelezettségeknek való megfelelés, a rendelkezésre álló Zendesk Chat kommunikátoron keresztül beküldött kérdés küldöjének azonosítása és az ügyfél kiszolgálása.
    4. A vásárlók adatai analitikai és statisztikai célokból, továbbá közvetlen marketing céljából is feldolgozhatók, pl. a webáruházban elérhető termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi és marketing információk vásárlóknak történő továbbítására, vagy a Gym Glamour hírlevél rendszeres küldésére, vagy esetleges követelések megállapítására és érvényesítésére, vagy a követelésekkel szembeni védelemre, továbbá elégedettségi felmérésre - az Adatkezelő jogos és megalapozott érdekében.
    5. A vásárló személyes adatainak a kezelésére a jogalapot helyzettől és az adatfeldolgozás céljától függően a GDPR 6. cikk, 1. bek. a), b), c) vagy f) pontja képezheti.
    6. Vásárló bármikor gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés jogát, az adatok helyesbítéséhez vagy másolat kiadásához, az adatok törléséhez, az adatkezelés korlátozásához való jogát, az adathordozhatósághoz való jogát, továbbá kifogást emelhet az adatkezeléssel szemben a vásárló sajátos helyzetére való tekintettel, vagy amennyiben az adatkezelésre direkt marketing céljából kerül sor, továbbá joga van az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, a hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét ez nem befolyásolja. Vásárlónak joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez.
    7. A vásárlót tájékoztatták és elfogadja, hogy az e-mail címek a következő esetekben hozzáférhetőek lesznek az Adatkezelő számára: vásárlói fiók regisztrálása, megrendelés leadás, kommunikáció a webáruházon keresztül, különösen fiókkezeléssel és fiókfenntartással kapcsolatos kérdésekben vagy megrendelés leadással és teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben, továbbá ha a vásárló hozzájárul, hogy számára Adatkezelő elektronikus úton, a megadott e-mail címre megrendelt kereskedelmi és marketing információkat küldjön, például ajánlatokat és az Adatkezelő által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb üzeneteket, továbbá rendszeresen küldjön a vásárlónak Gym Glamour hírlevelet.
    8. A fenti rendelkezésektől függetlenül a vásárló beleegyezik az Adatkezelő által a webáruházon keresztül összegyűjtött, nem személyes adatok statisztikai és analitikai célokból történő feldolgozásába.
    9. Vásárló beleegyezése esetén adatai egyéb szervezetek számára is közzétehetők saját céljaikra, például marketing célokra.
    10. Az Adatkezelő garantálja, hogy teljesíti a GDPR-ben kijelölt összes kötelességet, különös tekintettel a műszaki ismeretek állapotát, a bevezetés költségeit, a személyes adatok kezelésének a jellegét, körét, kontextusát és céljait, továbbá természetes személyek jogainak vagy szabadságának különböző valószínűséggel előforduló és különböző mértékű fenyegetést jelentő megsértésének a kockázatát, Adatkezelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezet be a kockázatnak megfelelő biztonsági szint garantálására.
    11. Adatkezelővel a személyes adatok kezelésére vonatkozó ügyekben az alábbi e-mail címen tudja felvenni a kapcsolatot: info@gymglamour.com, továbbá az alábbi levelezési címen: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa (lehetőleg „Személyes adatok” jelöléssel).
    12. A személyes adatok webáruházban való kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás, beleértve a Vásárlót a GDPR alapján megillető jogokat, az alábbi címen elérhető Adatvédelmi szabályzatban található: http://gymglamour.com/strona/polityka_prywatnosci

§7 Záró rendelkezések

     1. A Szabályzat egyik rendelkezésének sem célja a Vásárlót a feltétel nélkül hatályos jogszabályok alapján megillető jogok megsértése, és nem is értelmezhető ezen a módon.
     2. A szabályzat változásairól és azok köréről a regisztrált Vásárlókat elektronikus úton értesítjük (a regisztrálásnál vagy megrendelésnél megadott e-mail címen). Az új szabályzat életbe lépése előtt legalább 30 nappal küldünk értesítést. A változások bevezetésének a célja különösen a szabályzat hatályos jogi helyzetre való adaptálása.
     3. A szabályzat aktuális verziója Vásárló számára mindig elérhető a szabályzat menüpontban (http://gymglamour.com/strona/regulamin).Vásárlóra a megrendelés teljesítése során és az értékesítés utáni szolgáltatás teljes időszakában vonatkozik az általa a megrendelés feladásánál elfogadott szabályzat, kivéve, ha azt a Fogyasztó a jelenleginél előnytelenebbnek ítéli meg és tájékoztatja Értékesítőt arról, hogy az aktuális verziót választja érvényes szabályzatnak.
     4. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok alkalmazandók. A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy peren kívüli megoldással éljen reklamációk kivizsgálása és követelések érvényesítése esetén. A varsói Mazowsze Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet az illetékes felügyeleti szerv (székhely: Warszawa  (00-015), ul.Sienkiewicza 3 (weboldal: www.wiih.org.pl), hozzájuk nyújtható be közvetítői eljárás megindítására irányuló kérdés, továbbá a Varsói Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet mellett működő Állandó Fogyasztói Döntőbíróság az illetékes szerv a szerződésből eredő vita esetén.Fogyasztónak rendelkezésre áll az ODR uniós internetes felület is az alábbi weboldalon: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A peren kívüli megoldások választása reklamációk kivizsgálása és követelések érvényesítése esetén önkéntesen választható megoldás.
     Értékesítővel e-mailben vehető fel a kapcsolat az info@gymglamour.com címen, továbbá levélben az alábbi címen: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, 12 piętro), 02-017 Warszawa.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Az oldal teljes verziójának megjelenítése
Sklep internetowy Shoper Premium