Gym Glamour
Elfelejtette a jelszavát?
Adatvédelmi szabályzat

Biztosítjuk Önöket, hogy az Önök adatainak, illetve személyes adatainak a védelme a gymglamour.com weboldal használata során nagyon fontos számunkra. Ezért a ránk bízott személyes adatokat az azok védelmére és biztonságára vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelően, különösen a GDPR szerint fogjuk kezelni, tiszteletben tartva

az Önök jogát a magánélet tiszteletben tartásához, és megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsuk Önöknek a jogszabályok által előírt védelmet.  Kérjük, ismerkedjenek meg a jelen adatvédelmi szabályzattal, amelyben részletes tájékoztatást találnak az Önök személyes adatainak általunk végzett kezelésére vonatkozóan, beleértve az Önöket megillető jogokat is. A gymglamour.com weboldal használatával Ön elfogadja annak működési szabályait.

 1. DEFINÍCIÓK

1.1 Adatkezelő – az Ön személyes adatainak a kezelője Daniel Walendziak, aki gazdasági tevékenységet végez DANIEL WALENDZIAK DIDABLJU cég formájában, melynek székhelye: ul.Powstańców Śląskich 45/24, 01-355 Warszawa, NIP (adószám): 5222816779, REGON (cégjegyzékszám): 140988201 – ő a Weboldal üzemeltetője, a gymglamour.com webáruház tulajdonosa.

1.2 Személyes adatok – bármely információ egy azonosított vagy azonosítható magánszemélyről, aki egy vagy több olyan tényező alapján azonosítható, amelyek meghatározzák testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát, különösen valamely eszköz azonosítója, helymeghatározó adat, online azonosító vagy cookie fájlok és hasonló technológiák segítségével gyűjtött információk

1.3 Szabályzat – a jelen Adatvédelmi szabályzat.

1.4 GDPR – Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 sz. rendelete a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

1.5 Weboldal - weboldal, amelyet az Adatkezelő az alábbi címen működtet:

https://gymglamour.com/

1.6 Felhasználó – a Weboldalt meglátogató vagy a Szabályzatban leírt egy vagy több szolgáltatást vagy funkcót igénybe vevő természetes személy, beleértve a gymglamour.com webáruház felhasználóit.

 1. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

2.1 A Weboldal Felhasználó általi használatával kapcsolatosan Adatkezelő az egyes szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjti össze az adatokat, továbbá információkat gyűjt a Felhasználó Weboldalon mutatott aktivitására vonatkozóan.

2.2 A jelen Szabályzat meghatározza a Weboldal Felhasználó általi használata során összegyűjtött személyes adatok kezelésének a szabályait, továbbá az adatok feldolgozásának a céljait, különös tekintettel a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozásának a módját.

 1. A WEBOLDAL ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

3.1 A Weboldal nem regisztrált (azaz a Weboldalon fiókkal nem rendelkező) Felhasználóinak személyes adatait (pl. IP cím vagy egyéb azonosítók, továbbá cookie fájlok és hasonló technológiák segítségével gyűjtött információk) Adatkezelő az alábbi célokból kezeli:

3.1.1elektronikus szolgáltatásnyújtás a Weboldalon fellelhető tartalmak Felhasználóval való megosztása tekintetében – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az képezi, hogy az adatkezelés elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pont);

3.1.2 termékek vagy szolgáltatások weboldali regisztráció nélkül leadott megrendeléseinek a kezelése (megfelelő teljesítés és elszámolás) céljából – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az képezi, hogy az adatkezelés elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pont);

3.1.3 reklamáció kezelése – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az képezi, hogy az adatkezelés elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pont);

3.1.4 az Adatkezelő marketing céljai, melyek elsősorban az alábbiakra vonatkoznak: kereskedelmi vagy marketing információk továbbítása az Ön részére a Weboldalon elérhető termékekről és szolgáltatásokról, aktualitásokról, újdonságokról és a Gym Glamour webáruház által kínált árengedményekről. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek vagy szolgáltatások promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.1.5 a megrendelt szolgáltatás teljesítése – a  Gym Glamour hírlevél rendszeres terjesztése. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek vagy szolgáltatások promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.1.6analitikai és statisztikai célok. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a Felhasználók aktivitásának és preferenciáinak az alkalmazott funkciók és nyújtott szolgáltatások tökéletesítése céjlából történő elemzése – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.1.7 esetleges követelések megállapítása és érvényesítése, vagy a követelésekkel szembeni védelem. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – az Adatkezelő jogainak a védelme – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pontja).

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

3.2 Kérjük a Weboldalon regisztrálókat, hogy adják meg a fiók létrehozásához és kezeléséhez szükséges adatokat. A kezelés megkönnyítése céljából a Felhasználó további adatokat is megadhat, ezzel hozzájárul azok kezeléséhez. Az ilyen adatok bármikor törölhetők. A kötelezőként megjelölt adatok megadására a fiók létrehozásához és kezeléséhez van szükség, ezek hiányában nem hozható létre fiók. A többi adat megadása önkéntes.

3.3 A személyes adatok kezelésének a célja:

a Weboldalon való regisztrációval és a fiók kezelésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az jelenti, hogy az adatkezelés nélkülözhetetlen a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pont), az önkéntesen megadott adatok tekintetében pedig a hozzájárulás jelenti az adatkezelés alapját (GDPR 6. cikk, 1. bek. a) pont);

3.3.2analitika és statisztika készítése. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke – a Felhasználó Weboldalon megfigyelhető aktivitásának, a fiók használati módjának és a Felhasználó preferenciáinak az alkalmazott funkciót tökéletesítése céljából történő elemzése – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont).

3.3.3 az esetleges követelések megállapítása és érvényesítése, vagy a követelésekkel szembeni védelem – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke, az Adatkezelő jogainak a védelme jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.3.4 az Adatkezelő marketing céljai, melyek elsősorban az alábbiakra vonatkoznak: kereskedelmi vagy marketing információk továbbítása az Ön részére a Weboldalon elérhető termékekről és szolgáltatásokról, aktualitásokról, újdonságokról és a Gym Glamour webáruház által kínált árengedményekről. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek vagy szolgáltatások promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.3.5  a megrendelt szolgáltatás teljesítése – a  Gym Glamour hírlevél rendszeres terjesztése. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek vagy szolgáltatások promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

 

MEGRENDELÉS LEADÁS

3.4A Weboldal Felhasználója által történő megrendelés leadás (termék vagy szolgáltatás vásárlás) esetén szükség van a személyes adatok kezelésére. A kötelezőként megjelölt adatok megadására a megrendelés befogadásához és kezeléséhez van szükség, ezek hiányában a megrendelés nem teljesíthető. A kezelés megkönnyítése céljából a Felhasználó további adatokat is megadhat, ezáltal hozzájárul azok kezelésébe. Ezeknek az adatoknak a megadása fakultatív.

3.5 A személyes adatok kezelésének a célja:

3.5.1 a feladott megrendelés megfelelő teljesítése és a megrendelt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződés elszámolása – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az jelenti, hogy az adatkezelés nélkülözhetetlen a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pont), fakultatívan megadott adatok tekintetében pedig a hozzájárulás jelenti az adatkezelés alapját (GDPR 6. cikk, 1. bek. a) pont);

3.5.2az Adatkezelőre vonatkozóan jogszabályilag előírt, különösen az adó- és számviteli jogszabályokból eredő kötelességek teljesítése, továbbá ezen kötelességek teljesítésének az igazolása – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben törvényi kötelezettség jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. c) pont);

3.5.3analitikai és statisztikai célok. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a Felhasználók aktivitásának és vásárlási preferenciáinak az alkalmazott funkciók tökéletesítése céjlából történő elemzése – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.5.4 esetleges követelések megállapítása és érvényesítése, vagy velük szembeni védelem – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke, az Adatkezelő jogainak a védelme jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pontja);

3.5.5 az Adatkezelő marketing céljai, melyek elsősorban az alábbiakra vonatkoznak: kereskedelmi vagy marketing információk továbbítása az Ön részére a Weboldalon elérhető termékekről és szolgáltatásokról, aktualitásokról, újdonságokról és a Gym Glamour webáruház által kínált árengedményekről. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek vagy szolgáltatások promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.5.6 megrendelt szolgáltatás teljesítése – a  Gym Glamour hírlevél rendszeres terjesztése. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek vagy szolgáltatások promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont);

3.5.7elégedettségi felméréssel kapcsolatos célok; ennek kapcsán e-mail címekre küldött üzenetben vélemény vagy elégedettségi kérdőív kiállítását kérjük. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a kiszolgálás magas színvonalának és a Felhasználók termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi szintjének a fenntartása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont).

GYM GLAMOUR KERESKEDELMI VAGY MARKETING INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE

3.6 Ha a Felhasználó hozzájárul, hogy kereskedelmi vagy marketing információkat kapjon a Weboldalon elérhető termékekről és szolgáltatásokról, például aktualitásokról, újdonságokról és a Gym Glamour webáruház által kínált árengedményekről elektronikus kommunikáció útján, a Felhasználó által megadott e-mail címre, akkor a Felhasználó adatai feldolgozásra kerülnek a fenti információk elküldése céljából.  A kezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a Felhasználó hozzájárulása alapján történő kereskedelmi vagy marketing információk küldése (direkt marketing) – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont). Felhasználónak joga van a hozzájárulás tetszőleges pillanatban történő visszavonásához, ez azonban nem befolyásolja a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett tevékenység jogszerűségét. A Felhasználónak joga van kifogást emelni adatainak direkt marketing céljából történő feldolgozása kapcsán. E célból az adatokat az Adatkezelő a jogos érdek fennállásáig tárolja, de legkésőbb a Felhasználó kereskedelmi és marketing anyagok elektronikus úton, a megadott e-mail címre való küldéséhez adott hozzájárulásának a visszavonásáig, vagy amíg Felhasználó kifogást nem emel az adatkezeléssel szemben.

RENDSZERES HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

3.7 Ha a Felhasználó hozzájárult, hogy elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül a megadott e-mail címre rendszeresen információkat kapjon az Adatkezelő kínálatára vonatkozóan (rendszeres hírlevél), akkor személyes adatai fel lesznek dolgozva ilyen információk küldése céljából. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő ajánlataira vonatkozó információk küldése (direkt marketing) – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont). Felhasználónak joga van a hozzájárulás tetszőleges pillanatban történő visszavonásához, ez azonban nem befolyásolja a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett tevékenység jogszerűségét. A Felhasználónak joga van kifogást emelni adatainak direkt marketing céljából történő feldolgozása kapcsán. E célból az adatokat az Adatkezelő a jogos érdek fennállásáig tárolja, de legkésőbb a Felhasználó kereskedelmi és marketing anyagok elektronikus úton, a megadott e-mail címre való küldéséhez adott hozzájárulásának a visszavonásáig, vagy amíg Felhasználó kifogást nem emel az adatkezeléssel szemben.

„ZENDESK CHAT” KOMMUNIKÁTOR

3.8 Adatkezelő biztosítja a Weboldalon a vele való közvetlen kapcsolattartás lehetőségét online módban (valós időben), a Weboldalba integrált live chat „Zendesk Chat” típusú eszköz használatával. Felhasználó személyes adatai megadása nélkül használhatja a Zendesk Chat kommunikátort online. A Felhasználó az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során megadhatja adatait (nevét vagy e-mail címét), ezáltal hozzájárul adatai feldolgozásához. Ezeknek az adatoknak a megadása önkéntes. Adatkezelő akkor is megkezdi a Felhasználó személyes adatainak a kezelését, ha Felhasználó önkéntesen adja meg azokat kommunikáció közben.

3.9Olyankor, amikor a  Zendesk Chat kommunikátor inaktív (offlline mód), a Felhasználó üzeneteket hagyhat a kommunikátoron keresztül – ezekre az Adatkezelő akkor válaszol, amikor elérhető lesz. A Felhasználóval való ilyen formájú kapcsolattartás megköveteli az ehhez szükséges személyes adatok megadását, továbbá szükséges a Felhasználó által feltett kérdések megválaszolásához vagy a kért információk megadásához. Ennek érdekében a Felhasználó az üzeneten kívül megadja azt az e-mail címet is, amelyre a választ várja. Az adatok meg nem adása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a fenti kérést. Felhasználó további adatokat is megadhat a kapcsolattartás megkönnyítése vagy a kérdés megválaszolása céljából (vezetéknév és utónév). Ezeknek az adatoknak a megadása önkéntes.

3.10 A személyes adatok kezelésének a célja:

3.10.1A feladó azonosítása és az elérhető Zendesk Chat kommunikátoron keresztül elküldött kérdés megválaszolása – kapcsolatfelvételhez vagy a kérdés megválaszolásához szükséges mértékben. Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben az, hogy az adatkezelés nélkülözhetetlen a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pont);      

3.10.2A feladó azonosítása és a Zendesk Chat kommunikátor által elküldött kérdésének megválaszolása – kapcsolatfelvételhez vagy a kérdés megválaszolásához szükséges mértékben – az adatkezelés jogalapját ilyen esetben a Felhasználó hozzájárulása jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. a) pont);

3.10.3analitikai és statisztikai célok. Az adatkezelés jogalapját ilyen esetben az Adatkezelő jogos érdeke – a Felhasználók weboldalon megfigyelhető aktivitásának, preferenciáinak és fiókkezelési módjának az alkalmazott funkciók tökéletesítése céjlából történő elemzése – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont).

 1. COOKIE SZABÁLYZAT

4.1A Weboldal ún. cookie fájlokat használ. A cookie fájlok (az ún. „sütik“) informatikai adatok, elsősorban kisebb szöveges fájlok, amelyeket a Weboldalt meglátogató Felhasználó eszköze ment el. A cookie fájlok olyan információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a Weboldal használatát - pl. a Felhasználó Weboldalon tett látogatásainak és ottani tevékenységének megjegyzése által. A cookie-k általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, az eszközön való tárolás idejét és egy egyedi azonosító számot.

4.2 A cookie fájlok működési mechanizmusa biztonságos a Felhasználó eszközei számára.

4.3 A cookie fájlok az alábbi célokra használatosak:

 1. a) a Weboldal tartalmának a Felhasználó preferenciáihoz való igazítása és a Weboldal használatának optimalizálása; pl. ezek a fájlok lehetővé teszik a Felhasználó berendezésének a felismerését és a Weboldal egyedi igényekre szabott megjelenítését;
 2. b) általános statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogyan használják a Felhasználók a Weboldalt, lehetővé téve a Weboldal struktúrájának és a tartalmának tökéletesítését.

4.4A Weboldal a cookie fájlok két alapvető fajtáját használja, ezeket tárolási idejük különbözteti meg: „munkameneti” (session cookies) és „állandó” (persistent cookies) cookie fájlok. A munkameneti cookie-k ideiglenes fájlok, amelyeket a Felhasználó eszköze tárol kijelentkezésig, a Weboldal elhagyásáig vagy a szoftver (internetes böngésző) kikapcsolásáig, tehát a munkamenet időtartama alatt. Az „állandó” cookie-kat a Felhasználó eszköze tárolja a cookie fájlok paramétereiben meghatározott ideig vagy addig, amíg a Felhasználó el nem távolítja őket.

4.5 A Weboldal keretében a cookie fájlok alábbi fajtái használatosak:

4.5.1“nélkülözhetetlen” cookie fájlok, amelyek biztosítják a mozgást a Weboldalon és az alapvető funkciók használatát – például a Weboldalon elérhető szolgáltatások – használatát, pl. hitelesítő cookie fájlok, amelyek a Weboldal hitelesítést igénylő szolgáltatásaiban használhatók;

4.5.2 biztonságot garantáló cookie fájlok, pl. azok, amelyek a Weboldal keretében a hitelesítéssel kapcsolatos visszaélések felderítésére szolgálnak;

4.5.3“hatékonysági” cookie fájlok, amelyek lehetővé teszik a Weboldal használati módjára vonatkozó információk gyűjtését;

4.5.4 „funkcionális” cookie fájlok, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által kiválasztott beállítások megőrzését és a Felhasználó felületének személyre szabását, pl. a kiválasztott nyelv vagy régió, a betűméret, a Weboldal megjelenítése stb. terén; 

4.5.5 „reklám” cookie fájlok, amelyek lehetővé teszik érdeklődési körükhöz jobban illeszkedő reklámtartalmak eljuttatását a Felhasználókhoz;

4.5.6 „közösségi” cookie fájlok, amelyek a Weboldallal integrált közösségi portálok funkcionalitása kapcsán kerülnek elmentésre és felhasználásra; felhasználhatók a közösségi hálózatokkal kapcsolatos preferenciák és viselkedések elmentésére.

4.6 Sok esetben a weboldalak megtekintésére használt szoftver (internetes böngésző) alapértelmezésben megengedi cookie fájlok tárolását a Felhasználó eszközén. A Felhasználók bármikor megváltoztathatják a cookie fájlokkal kapcsolatos beállításokat.  Ezek a beállítások többek között úgy változtathatók meg, hogy blokkolják a cookie fájlok automatikus kezelését az internetes böngésző beállításaiban, vagy mindenkor tájékoztassanak a Felhasználó eszközén való fellelhetőségükről  A cookie fájlok kezelésének lehetőségére és módjára vonatkozó részletes információk a szoftver (internetes böngésző) beállításaiban találhatók meg. Ha Ön szeretné eltávolítani azokat a sütiket, amelyeket elmentett a számítógépén (a beállítások megváltoztatásáig vagy az oldalon korábban tett látogatások során), akkor ezt manuálisan kell megtennie a böngészőjében.

4.7Az Adatkezelő arra figyelmeztet, hogy a cookie fájlok használatának a korlátozása hatással lehet a Weboldalon elérhető egyes funkciókra.

4.8 A Felhasználó eszközén elhelyezett cookie fájlok felhasználhatók az Adatkezelővel együttműködő reklámozók és partnerek által.

4.9  A cookie fájlok témaköréből több információt talál a www.wszystkoociasteczkach.pl címen vagy az internetes  böngésző menüjének „Súgó“ pontjában.

 1. KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK

5.1A Weboldal olyan külső weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmaz, amelyeknek Adatkezelő nem tulajdonosa. Adatkezelő nem vállal felelősséget sem ezen oldalak tartalmáért, sem pedig ezen oldalak adatkezelői által a személyes adatok védelmére alkalmazott szabályokért. Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy átlép ezekre az oldalakra, akkor ezt saját felelősségére teszi. Ennek kapcsán azt tanácsoljuk, hogy ismerkedjenek meg az ezen oldalak által használt adatvédelmi szabályzattal, mielőtt személyes adataikat átadnák.

5.2 Az Adatkezelő az Adatkezelő közösségi médiákban vezetett profiljait (Instagram, Facebook) meglátogató Felhasználóknak azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Felhasználó közzétett, és a kapcsolatfelvételhez vagy egyéb interakcióhoz kapcsolódnak az Adatkezelő profilján (megjegyzések, kedvencek, bejegyzések, fényképek elhelyezése).  Ezeknek az adatoknak a kezelése a profil vezetésével kapcsolatosan történik, beleértve a Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő tevékenységéről és az Adatkezelő termékeinek promotálásáról. Ekkor a személyes adatok kezelésének a jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke – a kínált termékek promotálása – jelenti (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont). Ezen adatok adatkezelői közé tartoznak a weboldalak tulajdonosai is, akik önállóan határozzák meg az Ön adatainak kezelési szabályait. Javasoljuk, hogy olvassák el az adatvédelmi menüpontokban, milyen adatkezelési szabályokat alkalmaznak a fenti weboldalak.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

6.1 Az Adatkezelő által végzett adatkezelés időtartama függ a nyújtott szolgáltatás fajtájától és az adatkezelés céljától. Lényegében a személyes adatok kezelése a Szabályzatban kijelölt célok teljesüléséig és a szolgáltatásnyújtásig tart, vagy a szerződés teljesüléséig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos megalapozott kifogás emeléséig olyan esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

6.2 Az adatkezelés időtartama hosszabb lehet abban az esetben, ha az adatkezelésre esetleges követelések megállapításához és érvényesítéséhez vagy követelésekkel szembeni védelemhez van szükség – ekkor az adatkezelés az esetleges követelések elévüléséig tart, lejárta után pedig csak akkor és olyan mértékben kerül rá sor, amilyenben ezt a vonatkozó jogszabályok megkövetelik. Az adatkezelési időszak leteltével az adatokat véglegesen törölve vagy névtelenítve lesznek.

6.3 Különösképpen, ha az adatkezelés célja

6.3.1az Ön által megrendelt szolgáltatásokról vagy termékekről szóló szerződés megfelelő teljesítése és elszámolása – az adatok kezelése a megökötött szerződés jogcímén fennálló követelések lejártáig tart.

6.3.2az Adatkezelőt a törvény által meghatározott, az adó- és számviteli előírásokból eredő kötelességek teljesítése, továbbá ezen kötelességek teljesítésének az igazolása – az adatok kezelésére a köztartozások elévüléséről szóló jogszabályok által előírt ideig kerül sor;

6.3.3adatkezelői marketing, beleértve kereskedelmi vagy marketing információk továbbítását az Ön részére a Weboldalon elérhető termékekről és szolgáltatásokról, például aktualitásokról, újdonságokról és a Gym Glamour webáruház által kínált árengedményekről. - Az adatkezelésre ilyen esetben a kereskedelmi vagy marketing információk elektronikus úton (e-mailben) való küldéséhez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kifogás emeléséig kerül sor;

6.3.4megrendelt szolgáltatás teljesítése – a  Gym Glamour hírlevél rendszeres terjesztése. Az adatkezelésre ilyen esetben a rendszeres hírlevél elektronikus úton (e-mailben) való küldéséhez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kifogás emeléséig kerül sor;

6.3.5 analitikai és statisztikai célok – az adatkezelésre legkésőbb kifogás emeléséig kerül sor.

 1. ADATOK CÍMZETTJEI

7.1 Az Ön személyes adatai átadhatók olyan külső szervezeteknek, amelyek együttműködnek az Adatkezelővel a szolgáltatások teljesítése céljából, és akik támogatják az Adatkezelő tevékenységét az Önöknek kínált termékek és szolgáltatások terén, különös tekintettel a következőkre:

7.1.1 IT szolgáltatások beszállítói, a Weboldal műszaki támogatásával, hosting szolgáltatások nyújtásával, IT rendszerekkel és szoftverekkel foglalkozó szervezetek – olyan mértékben, amilyenben részt vesznek a Weboldal előkészítési, frissítési és kezelési folyamatában, továbbá az adatküldési és -tárolási folyamatok informatikai kiszolgálásában –, ilyen például a Shoplo korlátolt felelősségű társaság, székhely:  ul. Inflancka 4C 00-189 Warszawa, cégjegyzékszám (KRS): 417586, adószám (NIP): 5213630420 – webáruházkészítő eszköz beszállítója ;

7.1.2Ügyfélszolgálati Központot vezető szervezet;

7.1.3olyan szervezetek, mint például bankok, amelyek részt vesznek a fizetési megbízások teljesítésében, továbbá fizetések fogadásának és teljesítésének a közvetítői, például a PayPro Spółka Akcyjna (Rt.), székhely: (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, cégjegyzékszám (KRS): 347935, NIP (adószám): 7792369887 („PayPro”), az Önök által benyújtott, az Adatkezelő javára irányuló fizetési tranzakciók teljesítésére (fizetésre) vonatkozó megbízásokat tartalmazó fizetési megbízások kezelésével kapcsolatos célokból;

7.1.4tanácsadási, pénzügyi, könyvelési, adóügyi, auditori, jogi, consulting, behajtási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek;

7.1.5 postai szolgáltatók és a megrendelés teljesítése kapcsán futárpostai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, ilyen az InPost Kft., székhely:  (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), küldemények a csomagautomatába vagy közvetlenül futárszolgálattal történő kézbesítése céljából;

7.1.6 marketing tevékenység esetén az adatok címzettjei a következők lehetnek: médiaintézetek, reklámügynökségek, marketing szolgáltatásokat nyújtó cégek (és az ő alkalmazottaik és munkatársaik), olyan mértékben, amilyenben részt vesznek az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tevékenységekben.

7.2 A Felhasználó hozzájárulása esetén adatai egyéb szervezetekkel is megoszthatók az adott szervezetek saját céljaira, pl. marketing célokra történő felhasználásra.

7.3 Ha ezt a törvény megengedi és ha ez nélkülözhetetlen a jogszerűség biztosítása vagy jogi követelések létesítése, érvényesítése vagy védelme szempontjából, Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó adott információkat feltárja bíróságok, illetékes hatóságok, például bűnüldöző szervek, szabályozó hatóságok vagy ügyvédi irodák vagy olyan egyéb harmadik személyek előtt, akik megfelelő jogalappal nyújtanak be ilyen információkra irányuló igényt, a hatályos jogszabályok értelmében.

 1. ADATOK ÁTADÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE

8.1 A személyes adatok védelmi szintje az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül eltér attól, amit az európai jogalkotás biztosít. Ezért Adatkezelő csak akkor ad ki személyes adatokat az EGT-n kívülre, ha ez szükséges, és csak a megfelelő fokú védelem biztosítása mellett, tehát a GDPR 44-49. cikkeiben megjelölt jogalapok értelmében, különös tekintettel a következőkre:

8.1.1 együttműködés olyan államokban adatkezelést végző szervezetekkel, amelyeket illetően az Európai Bizottság megfelelő határozatot adott ki;

8.1.2 az Európai Bizottság által kiadott szabványos szerződéses záradékok alkalmazása;

8.1.3 a megfelelő felügyeleti szerv által jóváhagyott hatályos vállalati szabályok alkalmazása.

8.2 Az Adatkezelő az adatgyűjtési szakaszban mindig tájékoztat a személyes adatok EGT-n kívülre történő kiadásának a szándékáról.

8.3 Az Ön személyes adatainak a kezelése kiadható az EGT-n kívülre, mivel az Adatkezelő elérhetővé teszi a Weboldalon a „ZENDESK CHAT” kommunikátort – ügyfélkiszolgálásra dedikált eszközt – a Felhasználók kérdéseinek fogadása és megválaszolása céljából, az eszköz rendszergazdája viszont az USA-beli székhelyű Zendesk, Inc.  (989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States) („Zendesk”).

8.4 Az EGT-n kívülre kiadható adatok:

 1. a) e-mail cím – amennyiben a Felhasználó offline módban használja a kommunikátort;
 2. b) e-mail cím vagy vezeték- és utónév – amennyiben ezeket az adatokat a kommunikátort offline módban használó Felhasználó adja meg (opcionális adatok);
 3. c) utónév és vezetéknév – ezeket az adatokat a kommunikátort offline módban használó Felhasználó adja meg (opcionális adatok);
 4. d) egyéb, a Zendesk Chaten keresztül folytatott kommunikáció során a Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatok.

8.5 A Zendesk céget a személyes adatok kezelésével megbízó szerződésre vonatkozó információk az alábbi linken érhetők el: https://www.zendesk.com/company/data-processing-form/

8.6 A Zendesk által alkalmazott adatvédelmi intézkedésekre vonatkozó információk az alábbi linkeken érhetők el: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/ és https://www.zendesk.com/company/customers-partners/protect-service-data-enterprise-services/

8.7 A Zendesk adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

 

 1. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

9.1 Személyes adataik kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) hozzáférési jog a személyes adatokhoz, beleértve az adatok másolatának kiadásához való jogot;
 2. b) a személyes adatok helyesbítéséhez (javításához) való jog, amennyiben azok hibásak, továbbá kiegészítésükhöz való jog, amennyiben azok nem teljesek, hibásak vagy megváltoztak;
 3. c) a személyes adatok törléséhez való jog – amennyiben nincs alapja az adatkezelésnek, az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amely célokra összegyűjtötték azokat, az adatkezelésre adott hozzájárulás visszavonása esetén, kifogás emelése esetén arra a sajátos helyzetre való tekintettel, amelybe Ön került, vagy amennyiben az adatok törlésére jogszabályi előírásokból eredően van szükség;
 4. d) az adatkezelés korlátozásához való jog – amennyiben Adatkezelő helyesbíti az adatokat, ha Adatkezelő jogalap nélkül fogja kezelni az adatokat, de Ön nem szeretné azokat törölni, az Adatkezelőnek már nem lesz szüksége az Ön adataira, de Ön arról tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy azokra szükség lesz az Ön jogainak védelméhez vagy követelései érvényesítéséhez;
 5. e) adathordozhatósághoz való jog – megkötött szerződés vagy hozzájárulás kapcsán összegyűjtött adatokat Önnek joga van strukturált, univerzális, általánosan alkalmazott mobil vagy számítógépes eszközzel beolvasható formátumban megkapni;
 6. f) joga van a hozzájárulását visszavonni – olyan mértékben, amilyenben az Ön adatainak a kezelése hozzájárulás alapján történik, Önnek joga van a hozzájárulást tetszőleges pillanatban az Adatkezelő értesítésével visszavonni, ez azonban nem befolyásolja a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
 7. g) joga van az adatkezeléssel szemben kifogást emelni – tekintettel az Ön sajátos helyzetére, kivéve, ha az Adatkezelőnek elsőbbséget élvező jogszerű oka van az adatkezelésre, vagy ha az adatkezelésre követelések megállapítása, érvényesítése vagy követelésekkel szembeni védelem miatt van szükség;
 8. h) joga van termékeket és szolgáltatásokat érintő marketing célokból történő adatkezeléssel szemben kifogást emelni;
 9. i) joga van panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hivatal elnökéhez; erről és a panasz benyújtásának a módjáról bővebb információ az alábbi weboldalon található: https://uodo.gov.pl/

9.2Az Önt megillető jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelem benyújtható:

 1. a) írásban a következő levelezési címre: Gym Glamour, Al Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa, Polska (lehetőleg „Személyes adatok” jelöléssel);
 2. b) e-mailben a következő címre: info@gymglamour.com
 3. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos ügyekben az Adatkezelővel az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: info@gymglamour.com, továbbá az alábbi levelezési címen: Gym Glamour,Al Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa, Polska (lehetőleg „Személyes adatok” jelöléssel);

 1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

11.1 A Szabályzat ellenőrzése és szükség szerinti frissítése folyamatos. Az előző mondatban említett módosítás napján az utolsó módosítás dátuma (11.3. pont) frissítésre kerül.

11.2 Az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos minden további kérdését az alábbi e-mail címre küldje: info@gymglamour.com.

11.3 A Szabályzat utolsó módosításának dátuma: 2021. február 10.

Sklep jest w trybie podglądu
Az oldal teljes verziójának megjelenítése
Sklep internetowy Shoper Premium